外国学図書館 専攻語図書

ハンガリー語(2021年度)_2021年12月8日更新

A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján / Pintér-Nagy Katalin (Magyar őstörténeti könyvtár ; 31) 230.4||340
Diplomácia és világháború / ifjabb gróf Andrássy Gyula 230.6||183
A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege : diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944 / Ungváry Krisztián 234.7||327
Csemege ajándékkosár : fogyasztás és zene a Kádár-korszakban / Tóth Eszter Zsófia, Poós Zoltán 234.7||348
Jeremiás nyomában : beszélgetések Komoróczy Gézával / Hargittai István (Tények és tanúk) 234.7||349
Szálasi Ferenc naplói, 1942-1946 / közreadja Karsai László (Tények és tanúk) 234.7||350
Egy év története naplójegyzetekben : (1944. március 19.-1945. március 17.) / Zimándi Pius István ; [szerkesztette és az előszót írta Eschbach-Szabó Viktória ; lektorálta és az utószót írta Ungváry Krisztián] (Tények és tanúk) 234.7||351
Háborús mindennapok - mindennapok háborúja : Magyarország és a Nagy Háború - ahogy a sajtó látta (1914-1918) / [a tanulmányokat írta és a dokumentumokat összeállította, Takács Róbert ... et al. ; szerkesztette, Kaba Eszter] 234.7||352
Ívek és töréspontok : gazdaság, politika, ideológia 1945 után : tanulmányok / Földes György 234.7||353
±30 : esszék a közelmúltról és a közeljövőről / szerkesztette, Földes György 234.7||354
Csupa hajdani eszelős : írások az 1900-1945-ös Magyarországról és emlékezetéről / Csunderlik Péter 234.7||355
A dualizmus kori Magyarországról 1867-1918 / Cieger András, Egry Gábor, Klement Judit (Kérdések és válaszok) 234.7||356
Kérdések és válaszok 1918-1919-ről / [szerkesztette, Egry Gábor ; a kötet szerzői, Csunderlik Péter ... et al.] (Kérdések és válaszok) 234.7||357
Az 1944-1949 közötti magyar történelemről / [szerkesztette, Feitl István ; a kötet szerzői, Baráth Magdolna ... et al.] (Kérdések és válaszok) 234.7||358
A Rákosi-korról 1949-1956 / Baráth Magdolna, Feitl István (Kérdések és válaszok) 234.7||359
A rendszerváltásról (1987-1990) / [szerkesztette, Ripp Zoltán ; a kötet szerzői, Antal Attila ... et al.] (Kérdések és válaszok) 234.7||360
Szegedi boszorkányperek, 1726-1744 / szerkesztette Brandl Gergely, Tóth G. Péter ; készült Reizner János (A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei ; . Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen ; 5) 234.7||361
Szálasi Ferenc : politikai életrajz / Karsai László 234.7||362
E nagy tivornyán : tanulmányok 1916 mikrotörténelméről / szerkesztette, Kappanyos András ; a szerkesztő munkatársai, Sarankó Márta és Szénási Zoltán 234.7||363
Üdvözlet a győzőnek : tanulmányok 1918 mikrotörténelméről / szerkesztette, Kappanyos András ; a szerkesztő munkatársai, Sarankó Márta és Szénási Zoltán 234.7||364
Több mint egy csata : Mohács : az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben / szerkesztette Fodor Pál és Varga Szabolcs ; Szőts Zoltán Oszkár közreműködésével (Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet) 234.7||365
Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei : rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. században és a 12. század elején / Báling Péter (Arpadiana ; 7) 234.7||366
Forradalom a hátsó udvarban : tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 / Apor Péter (Modern magyar történelem) 234.7||367
Az elátkozott köztársaság : az 1918-as összeomlás és az őszirózsás forradalom története / Hatos Pál (Modern magyar történelem) 234.7||368
Rosszfiúk világforradalma : az 1919-es magyarországi Tanácsköztársaság története / Hatos Pál (Modern magyar történelem) 234.7||369
Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban : gyűjtemények története / szerkesztette Apor Péter ... [et al.] (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||370
A füleki szandzsák / Hegyi Klára (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||371
Veretek, utak, katonák : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról / szerkesztette, Kádas István, Skorka Renáta, Weisz Boglárka (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||372
I.(Nagy) Lajos és Mária uralma : 1342-1395 / Csukovits Enikő (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések . Az Anjouk Magyarországon ; 2) 234.7||373||2
Háborúból békébe : a magyar társadalom 1918 után : konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán / szerkesztette Bódy Zsombor (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||374||2
Nem akartak katonát látni? : a magyar állam és hadserege 1918-1919-ben / Révész Tamás (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||374||4
Úton : menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után / szerkesztette Ablonczy Balázs (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 234.7||374||7
Az árnyékos oldalon : vidéki Magyarország a rövid hatvanas években / szerkesztette Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián (Magyar vidék a 20. században ; 5) 234.7||375||5
Vakvágány : a "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években / szerkesztette Horváth Gergely Krisztián (Magyar vidék a 20. században ; 2) 234.7||375||2-1
A tábornok kertje : híres magyarok szenvedélyei / Csiffáry Gabriella 234.7||376
Trianoni kiskáté : 101 kérdés・101 válasz a békediktátumról / a kötet szerkesztője, Gulyás László ; a kötet társszerkesztője, Szidiropulosz Archimédesz 234.7||377
A magyarság hajnalán : a magyarok korai története a honfoglalásig / Gyóni Gábor (Források és tanulmányok ; 3) 234.7||378||3
Az Árpád-ház nyomában / B. Szabó János, Sudár Balázs (Források és tanulmányok ; 5) 234.7||378||5
Feljelentés : egy ügynök mindennapjai / Horváth Sándor 234.7||379
Trianon arcai : naplók, visszaemlékezések, levelek / szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta, Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó 234.7||380
Fölébredett a föld : levelek, hősök, történetek 1848/49-ből / Nyáry Krisztián 234.7||381
A Horthy-korszak : válogatott tanulmányok / Romsics Ignác 234.7||382
A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak : válogatott tanulmányok / Romsics Ignác 234.7||383
Erdély elvesztése, 1918-1947 / Romsics Ignác 234.7||384
Magyar rebellisek / Romsics Ignác 234.7||385
A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác 234.7||386
Honmentők, honvesztők / Romsics Ignác 234.7||387
A Horthy-korszak vitatott kérdései : konferencia, MTA Székháza, Díszterem, 2020. szeptember 14-15 234.7||388
1968 Magyarországon miért hagytuk, hogy így legyen? / Murai András, Tóth Eszter Zsófia 234.7||389
Honfoglalás / szerkesztette B. Szabó János és Sudár Balázs (Nemzet és emlékezet / sorozatszerkesztő, Gyurgyák János, Pótó János) 234.7||390||[1]
Trianon / szerkesztette Zeidler Miklós (Nemzet és emlékezet / sorozatszerkesztő, Gyurgyák János, Pótó János) 234.7||390||[2]
Rendszerváltás / szerkesztette Mink András (Nemzet és emlékezet / sorozatszerkesztő, Gyurgyák János, Pótó János) 234.7||390||[3]
A magyar középkor csatái / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs 234.7||391
Repedések a rendszeren : kultúra és társadalom a 70-es évek végén Magyarországon / Sándor L. István (Ellenfény könyvek) 234.7||392
Turulok és Árpádok : nemzeti emlékezet és a koratörténeti emlékek / Langó Péter 234.7||393
A "vörös farsangtól" a "vörös tatárjárásig" : a Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában / Csunderlik Péter 234.7||394
Mária Terézia, a magyarok királynője (1740-1780) / szerkesztette, Gerő András és Nagy Beatrix 234.7||395
Változó múltjaink : beszélgetések Gyáni Gáborral és Ungváry Krisztiánnal / [Révai Gábor] 234.7||396
Vighék : Izinger Anna életútinterjúi a rendszerváltás éveiből / Izinger Anna 234.7||397
Székelyek : történelemről és hagyományról / Száraz Miklós György 239.5||58
Most minden valamirevaló férfinek itt a helye! : egy első világháborús családi dokumentumegyüttes vallomásai, 1914-1918 / Gereben Ferenc 289.3||588
Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig / Miskolczy Ambrus 289.3||589
Életmódtörténet : anyagi kultúra 1500-tól napjainkig / Lőrinc László 302||575
Hegymenet : társadalmi és politikai kihívások Magyarországon / szerkesztette Jakab András, Urbán László 302.347||39
Magyarország 2030 : jövőkép a magyaroknak / szerkesztette Boros Tamás, Filippov Gábor 302.347||40
Acél-sodrony / Aczél Endre ; [a képanyagot válogatta Rédei Ferenc] 302.347||41||[1]-2
A forradalom végtelensége : Lukács György politika- és társadalomelmélete / szerkesztette Böcskei Balázs 311.234||108
Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban : jelen és múlt / Balázs Zoltán, Molnár Csaba 311.234||109
Lánctalp és macskakő : közelítések hatvannyolchoz / szerkesztette Pataki Viktor, Vass Norbert ; [a kötet szerzői, Csatári Bence ... et al.] (Minerva könyvek ; 12) 312.3||129
A ​nem polgárosuló középosztály : az "államfüggőség" társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon / Szalai Júlia 312.347||94
Bomlasztás : Kádár János és a III/III / Tabajdi Gábor (Modern magyar történelem) 312.347||95
Egy forint a krumplis lángos : a Kádár-kor társadalma / Majtényi György 312.347||96
Gulag számontartva / Prevozné Balogh Irén, Rostás Gábor 312.347||97
Nemzetiségek a mai Magyarországon : politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük / Móré Sándor (Parlamenti kötetek) 312.347||98
Az Orbán-rezsim : a plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata / Körösényi András, Illés Gábor, Gyulai Attila 312.347||99
Az 1956-os magyar forradalom : bevezetés / Rainer M. János 312.347||100
Rendi nyilvánosság és rendi politika a reformkorban : tanulmányok / Völgyesi Orsolya 312.347||101
Kádártól Orbánig : a puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem / Gegesy Ferenc 312.834||80
A tér tágassága : életútinterjú / Rajk László ; [az életútinterjút készítette és a jegyzeteket írta Mink András ; szerkesztette Rajk Judit és Mink András] (Tények és tanúk) 312.834||81
Magyar politikusok az iskolapadban / Csiffáry Gabriella 312.834||82
Nagy Imre / Rainer M. János 312.834||84
Kommunista kiskirályok / szerkesztette Majtényi György, Szabó Csaba, Mikó Zsuzsanna 315.347||23
Keletre, magyar! : a magyar turanizmus története / Ablonczy Balázs 316.83||287
Csillaggal nem jó járni most : Kis Pál budapesti fényképész naplója, 1944. október-december / [sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Schmal Alexandra] (Tények és tanúk) 316.88||527
A magyarországi zsidóság képes története / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna 316.88||528
A Kádár-rendszer és a zsidók / Kovács András 316.88||529
A rejtélyes tiszaeszlári per / Blutman László 316.88||530
Vérvád, hisztéria, népítélet : "Zsidókérdés" Magyarországon 1945-ben és 1946-ban / Pelle János 316.88||531
Magyar sorsok Auschwitz-Birkenauban / Szita Szabolcs 316.88||532
A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy! : az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai / a dokumentumokat válogatta és szerkesztette Bencsik Péter és Mitrovits Miklós (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Diplomataria = Okmánytárak) 319.347||14
... Akkor aszt mondták kicsi robot : a magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében / szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Stark Tamás (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Diplomataria = Okmánytárak) 319.347||15
Magyarország külpolitikája, 2010-2020 / Pesti Sándor 319.347||16
Magyarország külpolitikája : 1914-1945 : Magyarország a világháborús Európában / Herczegh Géza 319.347||17
A csepp : a félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete / Éber Márk Áron 361.234||192
(Disz)kontinuitások : a magyar szociológia 1960 és 2010 között / szerkesztette, Szabari Vera 361.234||193
Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban / szerkesztette Kovách Imre 361.3||213
Mobilitás és integráció a magyar társadalomban / szerkesztette Kovách Imre 361.3||214
Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok / szerkesztette Bárány Tibor, Hamp Gábor, Hermann Veronika (Kultúra a digitális forradalom idején ; 1. kötet) 361.6||554
Házasság Budán : családtörténetek a török kiűzése után újjászülető (fő)városból 1686-1726 / Géra Eleonóra (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 367||252||3
Érzelmek és mostohák : mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500-1850) / szerkesztette, Erdélyi Gabriella (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 367||252||4
Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1550-1940 / szerkesztette, Erdélyi Gabriella (Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek / kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Történelmi Bizottmánya ; . Dissertationes = Értekezések) 367||252||5
A női test alakváltozatai : 1880-1945 / Czingel Szilvia 367.1||147
Modern, diplomás nő a Horthy-korban / Papp Barbara, Sipos Balázs 367.234||40
Láthatatlan elkövetők : nők a magyarországi nyilasmozgalomban / Pető Andrea (Modern magyar történelem) 367.234||41
Lányok és asszonyok aranykönyve : szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19-20. század fordulóján / Szécsi Noémi 367.234||42
A rendszerváltás családtörténetei : huszonöt év Budapest árnyékában / Dávid Beáta ... [et al.] 367.3||276
Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig : tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből / szerkesztette Hesz Ágnes és Pócs Éva (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából / sorozatszerkesztő, Pócs Éva ; 2) 382.347||20
Ünnepek és hétköznapok : zsidó vallásnéprajz a Kárpát-medencében / Czingel Szilvia 382.347||21
Eltűnt falusi világok : a 20. századi paraszti társadalom-az egyéni emlékezetekben / Csíki Tamás (Specimina ethnographica) 382.347||22
A kettős háló : cigány élet a gádzsók világában / Romano Rácz Sándor (Magyar szemle könyvek) 382.347||23
Családi, vallási és társas élet, tanulás, katonaélet, nyaralás, sportolás, jótékonyság (Mindennapi történelem ; . Hogyan éltek? : a magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1940 / Körner András ; 2) 382.347||24||2
Rock & roll áruház : ez a divat, 1957-2000 / Poós Zoltán 383.3||27
Rákóczi : Rákócziról szóló mondák a folklórban / [sajtó alá rendezte és a tanulmányokat írta Magyar Zoltán] (A nemzeti kultúrtörténet kincsestára) 388.347||16
Szilágysági dekameron : szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések és igaz történetek / Magyar Zoltán (Magyar népköltészet tára / sorozatszerkesztő, Magyar Zoltán ; 18) 388.395||9
Magyar népismeret a 19. században : előfutárok és klasszikusok / Paládi-Kovács Attila 389.347||7
Magyarok fegyverben / szerkesztette, Petkes Zsolt, Sudár Balázs (Magyar őstörténet ; 3) 392.347||7
Magyarok a Don-kanyarban : a magyar királyi 2. honvéd hadsereg története, 1942-1943 / Szabó Péter 392.347||8
Minden megoldás érdekel : a XX. század Magyarországa apróhirdetések tükrében / Vince Mátyás 674||132
A Magyar helyesírás szabályai 893.7||112
A magyar nyelv nagyszótára / [főszerkesztő, Ittzés Nóra] 893.7||260||5
A magyar nyelv nagyszótára / [főszerkesztő, Ittzés Nóra] 893.7||260||6
A magyar nyelv nagyszótára / [főszerkesztő, Ittzés Nóra] 893.7||260||7
A magyar nyelv nagyszótára / [főszerkesztő, Ittzés Nóra] 893.7||260||8
Magyar helyesírási szótár : a magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása szerint / szerkesztő Tóth Etelka 893.7||314
Nyelvtan / Imrényi András ... [et al.] ; szerkesztette Tolcsvai Nagy Gábor (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 4) 893.7||315
A magyar nyelv eredete és rokonsága / Maticsák Sándor 893.7||316
Füst Milán / Schein Gábor 993.7||794
Rokon lelkek / Nádas Péter (Válogatott esszék / Nádas Péter ; 3. kötet) 993.7||795
Nádas Péter : a Bibliától a Világló részletekig, 1962-2017 / Bazsányi Sándor 993.7||796
Mészöly Miklós : monográfia / Szolláth Dávid 993.7||797
A bilincs a szabadság legyen : Mészöly Miklós Polcz Alaine levelezése, 1948-1997 / Nádas Péter esszéjével ; [sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Boglárka] 993.7||798
Smaragd asztal : Csáth Géza válogatott levelezése / [a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály] 993.7||799
A süketnéma Isten és más bírálatok / Radnóti Sándor 993.7||800
Kertész Imre élete és halálai : életrajzi esszé / Clara Royer ; [fordította, Marczisovszky Anna] 993.7||801
Színes tinták : tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről / Margócsy István (Margócsy István válogatott munkái) 993.7||802
Mi vagyok én? : Arany János költészete / Szilágyi Márton 993.7||803
Miért én éltem, az már dúlva van : Vörösmarty-tanulmányok / Szilágyi Márton 993.7||804
Szép versek 1944 : abszurd antológia / Zoltán Gábor 993.7||805
Négy fal között : naplójegyzetek 1944-1945 / Heltai Jenő ; [sajtó alá rendezte, szerkesztette és a jegyzeteket írta Tamás Zsuzsanna] (Tények és tanúk) 993.7||806
A lélek, a lét türelme : tanulmányok József Attiláról / a kötetet szerkesztette Veres András 993.7||807
Sosem fogok memoárt írni / Radnóti Sándor (Tények és tanúk) 993.7||808
Magyar irodalmi művek, 1956-2016 / [főszerkesztők Falusi Márton és Pécsi Györgyi] (MMA lexikonok) 993.7||809
Bánffy Miklós : az erdélyi szellem arisztokratája / Szász László 993.7||810
A magyar falu poétikái / szerkesztette Korpa Tamás, Pataki Viktor, Porczió Veronika (Minerva könyvek ; 11) 993.7||811
Kosztolányi Dezső élete / Arany Zsuzsanna (Minerva könyvek ; 11) 993.7||812
A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor / Szilágyi Márton (Osiris irodalomtörténet : tanulmányok) 993.7||813
Vérző magyarország : magyar írók magyarország területéért / szerkesztette Kosztolányi Dezső ; [illusztráció Jeges Ernő] 993.7||814||[1]
Emlékező magyarország / szerkesztette Gyurgyák János ; [illusztráció Kós Károly] 993.7||814||[2]
Emlékező magyarország / szerkesztette Gyurgyák János ; [illusztráció Kós Károly] 993.7||814||[3]
[Trianon 100] 993.7||814||[4]
Radnóti Miklós / Fráter Zoltán 993.7||815
Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918-2014) / Gerold László 993.7||816
Kik vagytok ti? : kötelező magyar irodalom / Háy János 993.7||817
Szabó Magda száz éve : a PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi KutatóKör, a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, valamint a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke közös konferenciájának előadásai : Pécs, 2017. október 25-26. / [szerkesztette, Soltész Márton, V. Gilbert Edit] 993.7||818
page